رباتی که ته سیگارهای به جامانده در ساحل را جمع آوری می کند

مکان شما:
رفتن به بالا